boven balk
biografie
biografie titel
Het vorige jaar was zij te horen in een theaterproductie van regisseur David Jentgens in het italiaanse stuk: IL mio giorno speziale met Haendel arias, uitgevoerd in Italie (Teatro Pausilipon, Napels en Nachtasyl, Witten en Zürich). Regelmatig is zij te horen in het Bachrepertoire en in liedrecitals.

Belangrijke personen, inspiratiebronnen voor haar ontwikkeling zijn naast Margreet Honig: Dietrich Fischer Dieskau, Anne Sophie van Otter, Ian Bostridge, Ton Koopman, Thomas Hampson en Jan Kraak en de vele componisten.

Mariėtte Witteveen's grote belangstelling gaat uit naar het doceren van het zangersvak. Zij heeft haar zienswijze en methode ontwikkeld na verdere scholing op adem, chi gong, geļnspireerd door de Middendorfademtechniek (o.a.Regine Herbig).
Zij gaat specifiek in op het lichaamswerk en het optimaal en emotioneel gebruiken van de adem en haar 'Support'. Zij is daardoor een veel gevraagd docent in binnen en buitenland en heeft al meerdere succesvolle zangers geschoold, die door de benadering onzekerheden en angsten konden overwinnen in dit veelgevraagde uitvoerende vak.

In 2015 volgde gezamenlijk met gitarist Christian Fergo en Regisseur David Jentgens, de oprichting van de stichting Limbic Arts foundation te Den Haag ter bevordering van de kamermuziek in intieme zetting in contact met andere kunstvormen als dichtkunst, toneelkunst, dans, om jonge kunstenaars een podium te bieden.
deutsch
terug